EEN KLEINE GROW WORDT EEN BOOM MET VEEL TAKKEN !

 

Onze congregatie werd opgericht op 3 juni 1856 te Tielt in Vlaanderen, door drie zusters uit dezelfde familie: Rosalie, Henriette en Mélanie Van Biervliet, die al in 1829 een internaat voor jonge meisjes oprichtten met het oog op het verdienen van de kost en ” goed te doen”. Hun zuster Virginie bleef bij hen en zij had meegewerkt aan de oprichting van de congregatie, maar zonder zich in het religieuze leven te hebben ingewijd. Dit internaat kreeg al snel een grote reputatie dankzij hun gave voor onderwijs, hun creatieve project, hun innovatieve programma. De kwaliteit van hun werk was zodanig dat de bisschop van Brugge erop stond dat ze in 1849 de eerste particuliere normaalschool voor meisjes in West-Vlaanderen zouden starten.

Aan de oprichting van de congregatie ging een lange rijpingsperiode vooraf waarin de zusters Van Biervliet al de wens hadden uitgesproken om nonnen te worden. In 1856 realiseerden ze eindelijk hun wens en schonken ze aan de ontluikende congregatie een bloeiend opvoedingswerk, de familiegeest die zowel hun persoonlijke leven als dat van hun opvoedingswerk kenmerkte, en een spiritualiteit met als bijbelse grondslag het mysterie van Nazareth. .

Van 1862 tot 1903 werden in verschillende steden in België, Brussel, Leuven, Antwerpen scholen met kostscholen opgericht.

In 1896 staken de eerste zusters de Atlantische Oceaan over om in de hoofdstad van Guatemala het liefdadigheidswerk te hervatten dat een oud-leerling van Tielt daar was begonnen. Het is het begin van een aanwezigheid in Midden-Amerika, waar de congregatie momenteel is ingelast in Guatemala, een periode in Mexico in de regio van Oaxaca en vandaag in Honduras.

In 1932 was het de opening naar Afrika in Kivu in het oosten van de DR Congo, op verzoek van een missionaire vader uit Afrika en de toenmalige bisschop van het apostolisch vicariaat. Dit bescheiden begin wordt gevolgd door verschillende andere invoegingen in Kivu, Kinshasa, Rwanda en Kigali, met een episode in het verre noorden van Kameroen (bisdom Maroua) die moest worden verlaten na onveiligheid vanwege BokoHaram. Onlangs zijn er in Mozambique twee nieuwe gemeenschappen ontstaan. Zo groeide het in Tielt geboren spruitje en werd een boom met veel takken.